top of page
contact_page-title.jpg

Konsumenträtt

home1-bg1.png

KONSUMENTRÄTT

För oss på Nordic Best Energi är det viktigt att du som kund är nöjd. Därför vill vi att du kontaktar oss om det är så att du inte skulle vara nöjd med vår service eller produkter. Det är en del av vår ständiga förbättringsprocess att vara lyhörda för våra kunders synpunkter.

Så här gör ni om ni vill framföra synpunkter eller klagomål.

Kontakta vår kundservice

I första hand kontaktar du vår kundservice på

phone-call (1).png

Telefonnummer

shape-2 (1).png
contact-04.jpg

KLAGOMÅLSHANTERING OCH TVISTLÖSNING

check.png

Om ärendet inte är löst eller om du är missnöjd med utfallet kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och få ditt ärende prövat.

check.png

En tvist kan också prövas i allmän domstol där Tingsrätten är första instans.

check.png

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör elmarknaden. Dit kan vända dig för att få kostnadsfri rådgivning.

ENERGIRÅDGIVNING

Du kan alltid ringa och prata med vår kundservice för att få rådgivning kring din energianvändning. Du kan också vända dig till Energimyndigheten där du som konsument har möjlighet att få oberoende rådgivning och tips om energieffektiviseringsåtgärder.

bottom of page