top of page
bread-bg.jpg

URSPRUNGSMÄRKNING

lamp-spider-1.png

NORDIC BEST ENERGI - MILJÖMIX 2022

slide_02.jpg

FÖRETAGSKUNDER OCH PRIVATKUNDER MED BRA MILJÖVAL, 100% VIND ELLER VATTEN MED URSPRUNGSMÄRKNING BRA MILJÖVAL (NATURSKYDDSFÖRENINGEN).

Automatiskt Genererad Beskrivning

check.png

100 % förnybart

check.png

CO2-utsläpp 0 gram/kWh

check.png

Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh

hydro.jpg

FÖRETAGSKUNDER OCH PRIVATKUNDER SOM INTE GJORT ETT AKTIVT MILJÖVAL FÅR EL UTIFRÅN DEN NORDISKA ELMIXEN
(RESIDUALMIXEN).

Automatiskt Genererad Beskrivning

check.png

13,7 % förnybart

check.png

22,4 % kärnkraft

check.png

63,9 % fossilt

check.png

CO2-utsläpp 467,62 gram/kWh

check.png

Kärnbränsleavfall 0,00076 gram/kWh

Residualmixen är den el som finns kvar i den nordiska elmixen när all ursprungsmärkt el som sålts, räknats bort. Residualmix – Energimarknadsinspektionen (ei.se)

IMG_20230818_024743_289.jpg
bottom of page